Ek Dantay Vakra Tunday Lyrics (एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि लिरिक्स)

एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि । गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ॥ गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि । गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि । गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि । एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि । गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ॥ गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने । गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे । गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने । गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे । गुरुदैत्यगलच्छेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय । … Read more